Merke- og planleggingsdager

August 2017

18.

Planleggingsdag

21.

Planleggingsdag

September 2017

21.

Barnehagefotografering

Oktober 2017

11.

Fruktfest

18.

Dugnad

24.

FN-dag

November 2017

17.

Planleggingsdag

Desember 2017

13.

Lucia markering med tog på morgenen

20.

Nissefest

Januar 2018

2.

Planleggingsdag

Februar 2018

9.

Karnevalfest

Mars 2018

15.

FORUT innsamlingsaksjon

23.

Påskefrokost

Mai 2018

16.

17-mai feiring med tog, sang og lek

18.

Planleggingsdag

Juni 2018

7.

Sommerfest i barnehagen